Ribe Kammerkor
Ribe Kammerkor er et blandet kor på ca. 30 medlemmer under ledelse af domkantor Lotte Bille Glæsel. Nye kormedlemmer optages efter optagelsesprøve